Δικηγορικό Γραφείο Μελπομένης Ιερωνυμάκη

Το δικηγορικό γραφείο Μελπομένης Ιερωνυμάκη & Συνεργατών ιδρύθηκε το έτος 1981 στον Πειραιά.  Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι που το απαρτίζουν, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση των νομικών θεμάτων, επικεντρώνονται όχι μόνο στην συμβουλευτική δικηγορία αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υπεράσπιση του δικαίου και ως μαχόμενοι δικηγόροι.

Η συνεχής ενημέρωση και εξοικείωση των δικηγόρων του γραφείου με τα νέα δεδομένα και πορίσματα της νομικής επιστήμης και την εφαρμογή τους στην πράξη έχουν οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης καθώς και άριστη συνεργασία με τους εντολείς αυτών. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών το γραφείο πλαισιώνεται και από Συμβολαιογραφείο το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα.

Συνεργάζεται με καταξιωμένες στο χώρο τους εταιρίες παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νομικά ζητήματα, εξειδικεύεται δε κυρίως σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, διαζυγίου, επιμέλειας ανηλίκων, διατροφής, δικαστικής συμπαράστασης, εργατικού, κληρονομικού δικαίου, πάσης φύσεως μεταβιβάσεις ακινήτων και αντιπαροχές, κτηματολογίου, εμπορικών μισθώσεων, σύστασης εταιριών, υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ιατρικής αστικής ευθύνης καθώς και σε πάσης φύσεως ποινικές υποθέσεις .

  • CLIENT Δικηγορικό Γραφείο Μελπομένης Ιερωνυμάκη
  • YEAR 2017
  • WE DID Κατασκευή ιστοσελίδας
  • CATEGORY