Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού

Η Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού (ΕΕΟΠ) ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό μεταξύ άλλων την προαγωγή της γνώσης σχετικά με τους όγκους του πεπτικού, την ενημέρωση του κοινού σε ογκολογικά  θέματα που σχετίζονται κυρίως με την πρόληψη του καρκίνου του πεπτικού, την προώθηση της επιστημονικής έρευνας των όγκων του  πεπτικού, καθώς και τη διενέργεια μελετών βασικής έρευνας ή επιδημιολογικών μελετών επί θεμάτων σχετικών με τους όγκους του πεπτικού συστήματος.

Στην ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνονται το καταστατικό και ο κατάλογος των μελών αλλά και τα νέα και οι δραστηριότητες της εταιρείας όπως: 1) επιστημονικές εκδόσεις δηλαδή τα περιεχόμενα του επιστημονικού περιοδικού της εταιρείας με τίτλο ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ, τα επιστημονικά βιβλία που εξεδόθησαν στη διάρκεια των τελευταίων ετών και τα πρακτικά των Ελληνικών και διεθνών συνεδρίων που διοργανώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, 2) Kατάλογος προσεχών συνεδρίων καθώς και συνέδρια τα οποία διοργανώθηκαν από την ΕΕΟΠ, 3) Eρευνητικές δραστηριότητες (προσεχείς και παρελθούσες) και 4) Oδηγίες προς τους αναγνώστες σχετικώς με την διάγνωση και πρόληψη των κακοήθων και καλοήθων όγκων του πεπτικού συστήματος. Τέλος παρατίθενται διάφορα χρήσιμα links με sites παρεμφερούς περιεχομένου.

  • CLIENT Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού
  • YEAR 2019
  • WE DID Κατασκευή ιστοσελίδας
  • CATEGORY